Úřad ministryně pro vědu, výzkum a inovace

 • náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace - prof. Ing. Štěpán Jurajda. Ph.D.
  tel. 224 002 523, e-mail jurajda.stepan@vlada.cz
 • asistentka náměstka ministryně pro vědu, výzkum a inovace - Bc. Miluše Francánová, DiS.
  tel. 224 003 820, e-mail francanova.miluse@vlada.cz

 • náměstkyně ministryně pro vědu, výzkum a inovace - Mgr. Jana Havlíková
  tel. 224 002 524, e-mail havlikova.jana@vlada.cz
 • asistentka náměstkyně ministryně pro vědu, výzkum a inovace - Mgr. Alena Petra Brasová
  tel. 224 003 830, e-mail 
  brasova.alena@vlada.cz


 Odbor Kabinetu ministryně

 • ředitelka Odboru Kabinetu ministryně pro vědu, výzkum a inovace - Ing. Jana Soukupová
  tel. 224 002 191, e-mail soukupova.jana@vlada.cz
 •  vedoucí Oddělení sekretariátu ministryně pro vědu, výzkum a inovace - Ing. Mariana Hanková
  tel. 224 002 194, e-mail hankova.mariana@vlada.cz
 •  vedoucí Oddělení poradců ministryně pro vědu, výzkum a inovace - Mgr. Aleš Bělohradský, MSc
  tel. 224 002 331, e-mail belohradsky.ales@vlada.cz


V přímé podřízenosti ministryně pro vědu, výzkum a inovace byla k 1. 1. 2022 zřízena Sekce pro vědu, výzkum a inovace.Sdílejte na: