Ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje a Ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje

Vláda a její poradní orgán Rada pro výzkum, vývoj a inovace jsou si vědomi, jaký význam pro konkurenceschopnost ČR a kvalitu života jejích občanů má rozvoj výzkumu, vývoje a inovací. Tato oblast je trvale deklarována jako hlavní prostředek ekonomického růstu společnosti. Osobnosti, které mají obzvlášť významné zásluhy o rozkvět výzkumu, vývoje a inovací jsou pravidelně oceňovány v rámci projektu Česká hlava.

Národní cena vlády Česká hlava, udělovaná od roku 2005 vyjadřuje uznání za celoživotní úspěšné a prvotřídní působení ve výzkumné, vývojové a inovační oblasti.

Cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace, kde se kladl důraz na schopnost organizačně a propagačně podpořit celou infrastrukturu, byla udělována v letech 2008 -2009.

Národní cena vlády Česká hlava je udělována dle těchto platných dokumentů:

  • Nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které nabylo účinnosti dne 15. dubna 2013 (příloha č. 1)

 

  • Statut národní ceny vlády Česká hlava (příloha č. 2).

 

​Cena předsedy RVVI za popularizaci vědy  

Vláda schválila 8. 2. 2016 udílení Ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), která bude udělována za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Cena bude určená vědeckým pracovníkům, ale také novinářům, učitelům, podnikatelům, cestovatelům a dalším, kteří publikují na téma vědy a techniky, předávají poznatky o vědeckých výsledcích široké veřejnosti a celkově přispívají k popularizaci vědy a výzkumu. Ocenění bude spojené s odměnou ve výši až 500.000 korun, které bude poskytováno z výdajů na vědu rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR. Cena předsedy RVVI se bude udělovat jedenkrát za rok.

Kandidáty na ocenění bude navrhovat odborná vědecká veřejnost. Ocenění navazuje na Cenu předsedy RVVI za popularizaci výzkumu a vývoje v hromadných sdělovacích prostředcích, která byla udělována v letech 1995-1999, a Cenu předsedy RVVI udělovanou v letech 2008 a 2009.

 

Kategorie ocenění: 

- ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje - NÁRODNÍ CENA VLÁDY "ČESKÁ HLAVA" (udělováno od roku 2005)

 

Dříve udělované ocenění (Archiv): 

- Cena předsedy Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj za popularizaci výzkumu a vývoje v hromadných sdělovacích prostředcích (udělováno v letech 1995 až 1999)

- ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje - CENA PŘEDSEDY RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE (udělováno v letech 2008-2009, nově opět od roku 2016)Sdílejte na:

Přílohy