Sekce pro vědu, výzkum a inovace při Úřadu vlády ČR

S účinnosti od 1. ledna 2022 byla na základě usnesení vlády č. 1188 ze dne 22. prosince 2021 zřízena Sekce pro vědu, výzkum a inovace, a to v přímé podřízenosti ministryně pro vědu, výzkum a inovace.

Náměstkyně pro řízení Sekce pro vědu, výzkum a inovace - Mgr. Jana Havlíková

Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Odbor koordinace vědy, vývoje a inovací

 • ředitelka Odboru koordinace vědy, vývoje a inovací - Ing. Hana Bakičová
  tel. 224 003 845, e-mail bakicova.hana@vlada.cz
 • sekretariát Odboru koordinace vědy, vývoje a inovací - Sabina Reichová
  tel. 224 003 834, e-mail reichova.sabina@vlada.cz
 • vedoucí Oddělení analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací - Ing. Přemysl Filip
  tel. 224 003 826, e-mail filip.premysl@vlada.cz
 • vedoucí Oddělení koncepcí a strategií výzkumu, vývoje a inovací - PhDr. Petra Solská
  tel. 224003897, e-mail solska.petra@vlada.cz
 • vedoucí Oddělení finanční podpory výzkumu, vývoje a inovací - Ing. Petr Lysý
  tel. 224 003 839, e-mail lysy.petr@vlada.cz
 • vedoucí Oddělení publicity vědy, výzkumu a inovací - Mgr. Petr Cieslar
  tel. 720 066 794, e-mail cieslar.petr@vlada.cz


Public Relations

Mgr. MgA. Vendula Kodetová  - tel. 224 003 852, 702 129 834, e-mail kodetova.vendula@vlada.cz

Korespondenční adresy:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky
nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1


Sekce pro vědu, výzkum a inovace *)
Úřad vlády České republiky
nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1


datová schránka ID: trfaa33

elektronická podatelna: http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/elektronicka-podatelna/elektronicka-podatelna-16034/  

 

Sídlo pracoviště Sekce VVI je v budově  Ministerstva dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.

* Jako korespondenční adresu prosíme vždy uvádějte adresu Úřadu vlády na nábř. E. Beneše. Děkujeme.

Sdílejte na: