Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR

Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace je od 1. ledna 2022 součástí nově zřízené Sekce pro vědu, výzkum a inovace v přímé podřízenosti ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové.

  • ředitel Odboru podpory RVVI - Ing. Jan Marek, CSc. (tel.: 224003850, e-mail: marek.jan@vlada.cz)
  • sekretariát Odboru podpory RVVI: Lenka Havlíková - tel.: 224003850, e-mail: rvv@vlada.cz


  • vedoucí Oddělení hodnocení výzkumných organizací - Mgr. Ing. Kateřina Miholová, Ph.D. (tel.: 224003833, e-mail: miholova.katerina@vlada.cz)
  • vedoucí Oddělení informačních systémů - Ing. Miroslav Rychtařík (tel.: 224003848, e-mail: rychtarik.miroslav@vlada.cz)

Útvar pro analýzy a koordinace vědy, výzkumu a inovací je v kompetenci Odboru koordinace vědy, vývoje a inovací při Úřadu vlády ČR: 

  • vedoucí Oddělení analýz a koordinace VVI - Ing. Přemysl Filip (tel: 224 003 826, e-mail: filip.premysl@vlada.cz)
     

Public Relations

Mgr. MgA. Vendula Kodetová  - tel.: 224 003 852, e-mail: kodetova.vendula@vlada.cz

 

Kontakt:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Úřad vlády České republiky

nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1


datová schránka ID: trfaa33

elektronická podatelna: http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/elektronicka-podatelna/elektronicka-podatelna-16034/  

 

Sídlo pracoviště Odboru *:
budova Ministerstva dopravy
nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

* Jako korespondenční adresu prosíme uvádějte adresu Úřadu vlády na nábř. E. Beneše. Děkujeme.

 

Sdílejte na: