Mezinárodní poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Mezinárodní poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace složený z význačných zahraničních odborníků ustavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace  jako svůj poradní orgán podle § 35 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Členové

prof. Josef Michl, Ph.D. (předseda) University of Colorado at Boulder USA
Orna Berry, Ph.D. Izrael
prof. Dr. Josef Jiřičný Institute of Molecular Cancer Research, University of Zurich Švýcarsko (Zurich)
prof. Jakub Kastl, Ph.D. Princeton University USA
doc. Dr. Vladislav Kolařík Fraunhofer-Institute for Chemical Technology ICT in the research area of High Temperature Materials and Coatings. Německo
Dr. Ing. Reinhard Mauermann Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Německo
M.D. Karel Pacák, Ph.D., D.Sc. National Institute of Health USA
Dr. Bohdan Pomahač, M.D. associate professor Harvard Medical School USA
prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. Cardiff University UK
prof. Pier Luigi Sacco IULM University of Milan Itálie

prof. Dalibor Sameš

prof. Ajay Kumar Sood

Columbia University

Indian Institute of Science

USA

India

prof. Kian Lee Tan National University of Singapore (NUS) Singapur
prof. Ding-Ming Wang National Hsinchu University of Education Taiwan

 

Sdílejte na:

Přílohy