Luděk Moravec - vědecký diplomat v USA

Rozšíření spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích v USA prosazuje již od léta 2017 Luděk Moravec. Absolvent prestižní Fakulty mezinárodní politiky na britské Aberystwyth University využívá především své dlouhodobé zkušenosti a kontaktů z dřívějšího působení v oblasti správy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu vnitra ČR jako člen ekonomického týmu ambasády ve Washingtonu.  Obranná  a bezpečnostní spolupráce je totiž jednou ze strategických priorit vztahů se Spojenými státy.

Pro diplomatické zastoupení je primárním a nejpřirozenějším partnerem vláda hostující země. I při rozpracovávání agendy výzkumné a technologické spolupráce proto komunikujeme v první řadě s federálními úřady. To přináší především možnost spoluvytváření právního, resp. smluvního zázemí pro vzájemnou spolupráci vědeckých komunit. Příkladem takové činnosti může být prodloužení Dohody mezi ČR a US o vědecko-technologické spolupráci z roku 2018 nebo související implementační ujednání mezi Akademií věd ČR a výzkumnou divizí amerického Ministerstva energetiky z roku 2019. Navazující úspěšná projektová aktivita zahrnuje mimo jiné silnou účast národních laboratoří a dalších akademických subjektů na českém projektu COMPASS-U v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR.

Komunikace s federálními úřady se ale neomezuje pouze na budování vztahů mezi vládami, jelikož provozují řadu různých programů a iniciativ, do kterých se vědecká nebo inovační komunita může zapojit přímo, pracujeme také na tom, abychom pomáhali českým subjektům do těchto programů vstupovat nebo z nich těžit. Využíváme k tomu řadu nástrojů, včetně organizace návštěv nebo workshopů. Tím nejzajímavějším z poslední doby je jistě tzv. Multiplier Mission, která přivedla v prosinci 2019 do ČR programové ředitele Národní vědecké nadace USA v oblastech umělé inteligence, nanotechnologií, fyziky plazmatu, a také společenských věd. Nejperspektivnějším, ale také v jistém smyslu nejkomplikovanějším partnerem je ovšem americké Ministerstvo obrany.

Díky tomu, že Česká republika disponuje poměrně unikátním širokým smluvním zázemím pro obranný výzkum, snažíme se postupně jednotlivé možnosti aktivovat a zapojit český výzkum a inovace do některých z nepřeberné řady mezinárodních programů. Slibně se například rozjíždí hostování amerických vojenských výzkumníků v českých organizacích na základě mezivládního výměnného programu (od roku 2020) nebo propojování českých inovátorů s armádními vývojovými laboratořemi skrze nástroje financování testů zahraničních technologií (od roku 2018).  Neméně podstatná je také relace s poskytovatelskými agenturami jednotlivých součástí Ministerstva obrany, zejm. s Globální kanceláří pro námořní výzkum, která má jednu z poboček také v Praze. Zde lze zmínit např. společnou organizaci česko-amerického bilaterálního fóra k výzkumu umělé inteligence ze září 2018.

Jakkoliv je mezivládní komunikace základem práce obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví, pozornost je věnována také podpoře přímých kontaktů mezi výzkumníky, inovátory a výzkumnými organizacemi. Využívají se k tomu nástroje obdobné běžné agendě ekonomických diplomatů, tedy kontaktní programy, konferenční účasti, matchmakingové aktivity nebo tzv. incomingové mise do ČR. Reprezentativním výsledkem těchto aktivit je např. spolupráce Akademie věd ČR a University of Memphis na programu Mobility+. Kofinancovaná spolupráce vedla k zahájení 3 společných pilotních projektů, které zahrnují mj. memphiskou strojírenskou fakultu, vedenou světově uznávaným prof. Ali Fatemim nebo Centrum pro výzkum zemětřesení, které je v oboru elitním pracovištěm s infrastrukturou po celém americkém kontinentu. Na české straně je potom zapojeno výzkumné centrum HiLase, dále Ústav struktury a mechaniky hornin a Fyziologický ústav AV ČR.

Aktivní komunikace s firmou Bell a postupná příprava několika testovacích projektů s českými inovátory dokumentuje poslední vektor aktivit v USA, a sice propojování českých výzkumníků a významných amerických firem. V těchto jsou akcentovány takové formy spolupráce, které neohrozí stabilitu lidských zdrojů ve výzkumné sféře. Nemluví se proto příliš o investicích, ale zejm. o smluvním výzkumu, společných projektech, spolupráci ve vzdělávání a kolokaci aktivit aplikovaného výzkumu v českých organizacích.

Ve zkratce tedy vědecká diplomacie v USA podporuje mezivládní vztahy, aby rozšířila příležitosti pro vzájemnou spolupráci. Vytváří prostor pro uplatnění českého výzkumu v programech amerických institucí, aby zapojené týmy mohly získat zkušenosti a reference. Podporuje vzájemné relace výzkumných organizací, aby usnadnila tvorbu vědeckých sítí. V neposlední řadě potom zprostředkovává interakci investorů s českými inovátory, aby maximalizovala praktické uplatnění jejich nápadů a technologií.  

Působení  vědeckého diplomata Luďka Moravce, MSc., na ZÚ ve Washingtonu je v současné době zajištěno do konce ledna 2023.

Sdílejte na:

Přílohy