Česká delegace na konferenci NanoIsrael 2016

Česká delegace vedená prof. Davidem Lukášem a doc. Petrem Tůmou z Technické univerzity v Liberci se zúčastnila konference NanoIsrael 2016. Delegace navštívila v rámci doprovodného programu také Technion v Haifě, kde se setkala s viceprezidentem pro zahraniční vztahy prof. Boazem Golanym a s vedoucí sekce výzkumu a vývoje dr. Ritou Bruckstein.

Velmi přínosná byla návštěva Centra pro nanovědu a nanotechnologie, které od roku 2001 působí při Univerzitě v Tel Avivu a je nejstarším univerzitním nanopracovištěm v Izraeli. Českou delegaci provedl centrem jeho ředitel pro zahraniční vztahy dr. Yuval Kupitz. Velkou příležitost pro spolupráci s Českou republikou dr. Kupitz vidí zejména v letní škole pro mladé vědce, kterou jeho centrum každoročně pořádá. Letošní ročník bude věnován tématu regenerativní nanomedicíny a proběhne ve dnech 19.–23. června 2016 v Tel Avivu. Bližší informace jsou k dispozici na adrese http://nano.tau.ac.il/index.php/summer-school-2016. Dr. Kupitz by rád ve spolupráci s vědeckou diplomatkou Mikolášovou na letošní letní škole v Izraeli přivítal také mladé vědce z České republiky.

V neposlední řadě členové české delegace navštívili Afeka Academic College of Engineering v Tel Avivu. Při jednání s viceprezidentem pro oblast R&D Alonem Barneou SE soustředili na možnosti budoucí vzájemné spolupráce obou akademických institucí.

Konference NanoIsrael2016 je veletrhem nejnovějších trendů v oblasti nanotechnologií, konala se na konci února 2016. Program české delegace v Izraeli připravila a zorganizovala vědecká diplomatka Delana Mikolášová. V delegaci bylo zastoupeno i Technologické centrum AV ČR doktorem Petrem Pracnou.

Sdílejte na: