Archiv

Legislativa výzkumu, vývoje a inovací

Předpisy České republiky se vztahem k výzkumu, vývoji a inovacím

Veřejná podpora výzkumu, vývoje a inovací - změny po vstupu ČR do EU, Rámec Společenství


Doporučené postupy, vzorové smlouvy

 

Výsledek posouzení výzkumných organizací - Fáze 1 - starší verze jsou k posouzení uvedeny v přílohách

 

Sdílejte na:

Přílohy