Výzva 2021 k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů
Výzva 2021 k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů

V souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107, kterým vláda v bodě I. schválila Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Metodika 2017+“) a v souvislosti se schválením Uživatelské příručky pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI na 367. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. dubna 2021.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů pro níže uvedené obory (FORD):

1.1 Mathematics

1.2 Computer and information sciences

1.3 Physical sciences

1.4 Chemical sciences

1.5 Earth and related environmental sciences

 

2.1 Civil engineering

2.4 Chemical engineering

2.5 Materials engineering

2.7 Environmental engineering

2.11 Other engineering and technologies

 

3.2 Clinical medicine

 

4.1 Agriculture, Forestry and Fisheries

4.2 Animal and Dairy science

4.5 Other agricultural sciences

 

5.3 Education

5.4 Sociology

5.5 Law

5.6 Political science

5.9 Other social science

 

6.2 Languages and Literature

6.3 Philosophy, Ethics and Religion

 

Odborné panely jsou odbornými poradními orgány Rady pro výzkum, vývoj a inovace, ustavenými podle § 35 odst. 7 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Celý text výzvy najdete ZDE.