Reputace českého bezpečnostního a obranného výzkumu dosáhla až na Aljašku: Chenega Corp. v ČR
Reputace českého bezpečnostního a obranného výzkumu dosáhla až na Aljašku: Chenega Corp. v ČR

Ve dnech 9. – 11. března navštívila ČR delegace aljašské společnosti Chenega, vedená jejím prezidentem Tedem Terrazasem. Firma je významným federálním konktraktorem v oblastech obrany a zdravotnictví. Stejné zaměření měla i cesta do ČR, která je součástí snah ambasády ve Washingtonu o rozšíření obranných vztahů s USA o výzkumnou a podnikovou spolupráci.

Aktivní spolupráce Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany při propagaci českého bezpečnostního a obraného výzkumu, vývoje a inovací neprobíhá pouze skrze organizaci tzv. projektů ekonomické diplomacie, ale také v mezivládní rovině. Podobně začala i relace, která postupně přinesla výměny vládních výzkumníků do českých organizací, společné projekty obranného výzkumu i přihlášku do prestižního Coalition Warfare Program.

Ve všech případech byla předmětem zájmu problematika jaderné, chemické a biologické obrany. Ta má v partnerských resortech v USA silný komponent průmyslové spolupráce. I proto jsme ve spolupráci se zástupci US Dept of Defense a US Dept of Homeland Security začali připravovat propojení amerických kontraktorů a českého civilního výzkumu, vývoje a inovací. Ten má v předmětné problematice relativně dobré zázemí ve formě programů podpory bezpečnostního výzkumu, které realizuje Ministerstvo vnitra.

Zacílili jsme proto na instituce, které se již podílely na úspěšných projektech v těchto programech. Šlo především o Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany a Státní ústav radiační ochrany. Dále byl zapojen Ústav organické chemie a biochemie a Ústav anorganické chemie AV ČR a centrum BIOCEV. Z privátních partnerů navštívila delegace firmy Oritest, DEKONTA CBRN a NUVIA. Další posouvání výsledků, především těch, které vzešly z veřejné podpory, směrem k uplatnění v praxi je v tuto chvíli společným cílem nově formované spolupráce s Chenega Corp.

Chenega se specializuje na dodávky služeb i konzultace zejm. pro federální vládu. Jde o společnost, jejímiž jedinými akcionáři jsou původní obyvatelé Aljašky z vesnice Chenega v zátoce prince Williama. Jako taková má firma přístup k přímo zadávaným veřejným zakázkám a k dalším výhodám, plynoucím z legislativy k vyrovnání nároků původních amerických obyvatel. Veškerý její profit je buď reinvestován nebo využit ve prospěch sociálních a vzdělávacích programů v rámci komunity, stižené katastrofickou tsunami i ekologickou katastrofou po havárii tankeru Exxon Valdez. 

Zdroj: MZV ČR | 26. 3. 2020

 

Kontakt na vědeckého diplomata v USA:

Luděk Moravec
E-mail: ludek_moravec@mzv.cz
Embassy of the Czech Republic

3900 Spring of Freedom St. NW
Washington, DC 20008