Aktuality

Rut Bízková: Plýtvání není jen výraz z cirkulární ekonomiky

https://vedavyzkum.cz/rozhovory/rozhovory/rut-bizkova-plytvani-neni-jen-vyraz-z-cirkularni-ekonomiky

 

📢 Ministerstvo práce a sociálních věcí zve na setkání k výzvě OPZ+ zaměřené na podporu nestereotypních voleb studia a povolání

Diskusní setkání proběhne online na platformě MS Teams dne 18. ledna 2022 od 13 do 15 hod. REGISTRACE do 11. ledna ZDE.  

 

Rada pro konkurenceschopnost EU projednala Lublaňskou deklaraci vytyčující priority v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2021/09/28/

 

Vláda schválila znění OP JAK.  Po schválení Evropskou komisí podpoří například zavádění plánů genderové rovnosti

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vlada-schvalila-operacni-program-jan-amos-komensky-pro-nove-programove-obdobi-2021-2027.htm

 

Evropská komise publikovala data o genderové rovnosti ve výzkumu
https://ec.europa.eu/assets/rtd/shefigures2021/index.html

35 zemí včetně ČR podpořilo Lublaňskou deklaraci. Text deklarace byl zveřejněn
https://www.gov.si/en/news/2021-11-25-the-ljubljana-declaration-on-gender-equality-in-research-and-innovation/

OPZ+ podpoří i aktivity na dosahování vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů napříč obory i v rozhodovacích pozicích
https://www.esfcr.cz/opz-plus

Sdílejte na: