Dokumenty legislativy a národní politiky VaVaI

Legislativa výzkumu, vývoje a inovací

Předpisy České republiky se vztahem k výzkumu, vývoji a inovacím

Předpisy Evropských společenství se vztahem k výzkumu, vývoji a inovacím

Doporučené postupy, vzorové smlouvy


Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR

Pro období 2009 až 2015 byla dne 8. června 2009 usnesením č. 729 schválena vládou Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015, která nahrazuje dosavadní Národní politiku výzkumu a vývoje ČR na léta 2004–2008.

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2015 je strategickým dokumentem - jedním ze základních nástrojů pro realizaci Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací, která byla schválena vládou 26. března 2008, usnesením č. 287.

Národní politika rovněž přihlíží i k závazným a doporučujícím dokumentům orgánů Evropské unie, pozornost je věnována i operačním programům podílově financovaným ze strukturálních fondů EU, protože ty výrazně ovlivní základnu VaVaI v ČR a její rozvoj.

Sdílejte na: