Archiv Rady pro výzkum a vývoj

Daňové odpočty na výzkum a  vývoj

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 

 

Studie a projevy:

Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol - mezinárodní porovnání (2009) - (včetně stanoviska ke komentáři AV ČR k tomuto materiálu)

Státní správa výzkumu a vývoje v EU (2002 - studie)

Budoucnost výzkumu - výzkum budoucnosti (seminář, který proběhl dne 18. prosince 2002 v Senátu Parlamentu ČR)

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice (projev předsedy vlády a předsedy Rady pro výzkum a vývoj, Ing. Mirka Topolánka, na konferenci "Věda a budoucnost Evropy", konané dne 17. května 2007)

VIVAT - projekt na podporu Vědy, Inovací, Výzkumu, Aplikací a Technologií, který představil předseda vlády a předseda Rady pro výzkum a vývoj dne 5. listopadu 2007 (tisková zpráva, prezentace projektu, zvukový záznam tiskového briefingu)

Sdílejte na:

Přílohy