Aktuality

Seminář pro uživatele editačního rozhraní VaVeR

S pověřením ředitele Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovací pana Ing. Jana Marka, CSc., bychom Vás rádi pozvali na dva semináře IS VaVaI 2.0 – aplikace VaVeR, které se budou...

Informace k 3. etapě Hodnocení 2015

Komise pro hodnocení výsledků (KHV) na svém 93. zasedání konaném 6. února 2017 doporučila průběžné opravy chyb ve výpočtu Hodnocení 2015 nezveřejňovat, především z...

Sběr údajů o smluvním výzkumu SMV16

Dne 26. ledna 2017 byl zahájen sběr údajů o smluvním výzkumu SMV2016. V dodavatelské struktuře SMV16 je možné předávat údaje o smluvním výzkumu pouze prostřednictvím...

Třetí etapa hodnocení 2015

Dne 17. 1. 2017 byly dle přílohy č. 10 Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací 2013-2016 zpřístupněny tabulky č. 3, č. 4 a č. 5prac za jednotlivé výzkumné organizace ke...