Konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2016

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 331. zasedání dne 15. prosince 2017 schválila v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2016), kterou vláda schválila svým usnesením ze dne 19. června 2013, č. 475., ve znění platných předpisů, konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2016.

Konečné výsledky jsou uvedeny v Tabulce č. 5 členěné dle VO a organizačních jednotek (dokument byl 22. 12. 2017 pro účely publikování na webu graficky upraven, obsahově nezměněn a je ke stažení zde).

Součástí Hodnocení 2016 je korigované Hodnocení 2015 realizované dle dohody mezi místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace dr. Bělobrádkem a Českou konferencí rektorů z dubna 2017.

Pracovní tabulky za jednotlivé VO jsou k dispozici ke stažení na hodnoceni16.rvvi.cz/www.