Členové Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů

 

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (předseda)

RNDr. Miloslav Frýzek
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.
Ing. Martin Srholec, Ph.D.
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. 
prof. Ing. Michael Šebek, CSc.
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
Ing. Karel Vejražka, Ph.D.

 

 

 

Sdílejte na: