prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.

Fotografie

místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vedoucí vědecký pracovník Národohospodářského ústavu AV ČR (NHÚ) a profesor ekonomie na Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE). V letech 2009 až 2013 byl ředitelem CERGE-EI, společného pracoviště CERGE a NHÚ. Jeho výzkumným oborem je ekonomika trhu práce a aplikovaná ekonometrie. Po doktorátu na University of Pittsburgh hostoval na Princeton University. Je využíván jako hodnotitel třiceti mezinárodními vědeckými časopisy a v letech 2005 až 2010 byl členem výkonného výboru Evropské asociace ekonomů práce. Své práce publikoval v světově prestižních časopisech svého oboru.
 
Věnuje se také problematice hodnocení vědeckých výstupů. V letech 2008 až 2010 byl členem Odborné komise pro společenské a humanitní vědy při RVVI. V letech 2009 až 2013 byl předsedou Oborové komise pro společenské a humanitní vědy Grantové agentury České republiky a také členem řídícího výboru IPn projektu Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR. V letech 2010 až 2014 byl členem komise pro soutěž vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově a v roce 2014 byl předsedou panelu SHVc v rámci II. pilíře Metodiky hodnocení.