Konference Brno, Ostrava a Praha 2019

Rada pro výzkum, vývoj a inovace zveřejňuje prezentace z konferencí k Inovační strategii České republiky 2019 - 2030 a daňovým odpočtům na výzkum a vývoj konaných dne 22. května 2019 v Ostravě, 7. června 2019 v Brně a 3. října 2019 v Praze.

Graf výkladu přechodných ustanovení dle diskuse v Ostravě naleznete níže v přílohách.

Novela ZDP (daňový balíček 2019), včetně odůvodnění, tedy i odůvodnění týkající se změn v uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje:

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danova-a-celni-legislativa/2019/danovy-balicek-2019-34908

Sdílejte na:

Přílohy