Poradní orgán pro oblast společenských a humanitních věd

Poradní orgán pro oblast společenských a humanitních věd byl zřízen pro potřeby institucionalizace platformy pro poskytování odborných poradních stanovisek Radě pro témata výzkumných priorit společenských a humanitních věd pro oblast aplikovaného výzkumu; k náplni programů výzkumu; ke kritériím hodnocení v souvislosti s přípravou nového systému hodnocení, která bude pro úroveň řízení systému VaVaI poskytovat odborná poradní stanoviska v daných oblastech. Členové poradního orgánu pro oblast společenských a humanitních věd byli jmenováni předsedou Rady dne 4. října 2017. 

Členové:

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. - předseda

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
doc. PhDr. Martina Hřebíčková 
doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.,
Alexandr Klein, Ph.D.

 

Sdílejte na:

Přílohy