I n f o r m a c e ze 174. zasedani Rady pro vyzkum a vyvoj, ktere se konalo dne 28. brezna 2003 na Uradu vlady CR

 

3. dubna 2003

Zavazne projednavane body a zavery ze zasedani

Navrh Narodniho programu vyzkumu

Ministerstvo skolstvi, mladeze a telovychovy rozeslalo navrh Narodniho programu vyzkumu do meziresortniho pripominkoveho rizeni pred predlozenim vlade. Vysledek jednani vlady o navrhu Narodniho programu vyzkumu bude dulezity pro pripravu navrhu rozpoctu na vyzkum a vyvoj na rok 2004.

Bioeticka komise

Dne 12. brezna 2003 se uskutecnilo 9. zasedani Bioeticke komise, ktera je poradnim organem Rady. Zasedani bylo zamereno na projednani pripravy legislativniho predpisu - zakona, ktery by obsahoval pravidla pro vyuziti nadbytecnych lidskych embryi, vzniklych za regulovanych podminek, k vytvareni linii embryonalnich kmenovych bunek a jejich vyzkum. K priprave tohoto zakona bude ustavena pracovni skupina, ktera jako prvni krok pripravi odborny vecny podklad. Na priprave se budou podilet mj. zastupci Ministerstva skolstvi, mladeze a telovychovy a Ministerstva zdravotnictvi.

Navrh vecneho zameru zakona o verejnych vyzkumnych institucich

K navrhu vecneho zameru zakona o VVI vypracovala Legislativni rada vlady sve stanovisko a take byl tento navrh projednan s odborem Uradu vlady pro kompatibilitu prava s EU. Navrh vecneho zameru zakona o VVI bude vladou projednan na jeji schuzi 7. dubna 2003.

Zmena Stanov Akademie ved Ceske republiky

Vlada projednala „Navrh na doplneni stanov Akademie ved Ceske republiky“ a prijala k nemu usneseni ze dne 19. brezna 2003 c. 273 o zmene stanov Akademie ved Ceske republiky.

Navrh personalniho zabezpeceni vyzkumu a vyvoje ve statni sprave

Rada schvalila „Navrh personalniho zabezpeceni vyzkumu a vyvoje ve statni sprave“, stanovisko Rady k tomuto navrhu a vyporadani meziresortniho pripominkoveho rizeni k nemu a pozadala sveho predsedu, mistopredsedu vlady dr. Marese, o predlozeni tohoto materialu k projednani na schuzi vlady.

Jednani o moznostech vzniku „Agentury pro aplikovany vyzkum“

Uskutecnilo se jednani pracovni skupiny Rady a predstavitelu zainteresovanych organu a instituci k moznostem vzniku a cilum „Agentury pro aplikovany vyzkum“. Rada schvalila, aby pro ziskani konkretnich podkladu a zkusenosti ze zahranici bylo v co nejkratsi dobe vyhlaseno poptavkove rizeni na zpracovani studie, ktera by zmapovala potreby a duvody pro zalozeni obdobne agentury. Sekretariatu Rady bylo ulozeno pripravit navrh zadani uvedene studie. Navrh bude predlozen k pripominkam ucastnikum porady a po dopracovani podle vznesenych pripominek bude projednan Radou na jejim 175. zasedani Rady dne 18. dubna 2003.

Hodnoceni stavu vyzkumu a vyvoje v CR

Zpracovani pravidelnych rocnich analyz a hodnoceni stavu vyzkumu a vyvoje v Ceske republice a jeho srovnani se zahranicim je ukol, ktery uklada zakon c. 130/2002 Sb., o podpore vyzkumu a vyvoje. Predlozeni teto „Analyzy VaV“ vlade je zarazeno mezi nelegislativni ukoly vlady ve 2. polovine roku 2003. Rada schvalila navrh obsahu a postupu pripravy „Analyzy VaV“.

Sdílejte na: