I n f o r m a c e ze 179. zasedani Rady pro vyzkum a vyvoj, ktere se konalo dne 29. srpna 2003 na Uradu vlady CR

 

4. zari 2003

Zavazne projednavane body a zavery ze zasedani

Priprava navrhu statniho rozpoctu vyzkumu a vyvoje 2004 - 06

    Rada vypracovala a predlozila vlade "Navrh vydaju statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj na rok 2004 s vyhledem na roky 2005 a 2006" a pozadala sveho predsedu mistopredsedu vlady dr. Marese, aby tento navrh uplatnil pri jednani vlady. Rada na podporu vydaju na vyzkum a vyvoj ve SR 2004 vydala nasledujici prohlaseni:
    "Rada pro vyzkum a vyvoj, i kdyz chape duvody vlady pro snizeni vydaju na vyzkum a vyvoj z 0,58 % HDP v letosnim roce na 0,55 % HDP v letech 2004-06, znovu durazne upozornuje, ze pristup k reforme verejnych financi zalozeny na plosnem kraceni vsech produktivnich vydaju statniho rozpoctu jen prohloubi problemy, ktere Ceska republika ma. Zeme, ktere zvolily v minulosti jiny pristup a vydaje na vyzkum a vyvoj spolecne se vzdelanim posilily, jako napr. Finsko (i to za cenu prevedeni casti prostredku ziskanych privatizaci), jsou dnes v zcela jine ekonomicke situaci. Rovnez zeme, ktere rovnez resi reformu verejnych financi (napr. Rakousko, Nemecko, Francie), posiluji vydaje na vyzkum a vyvoj, prestoze jsou jiz nyni nesrovnatelne vyssi, nez v Ceske republice. Zvoleny pristup Ceske republiky povede jiz ve strednedobem vyhledu ke snizeni konkurenceschopnosti a zivotni urovne obyvatel. Vzhledem k tomu povazuje Rada pro vyzkum a vyvoj za nejuspornejsi moznou variantu v roce 2004 zachovani objemu vydaju na vyzkum a vyvoj v roce 2004 na urovni letosniho roku ve vysi 0,58 % HDP a v dalsich dvou letech minimalni rust v objemu 0,59 % HDP v roce 2005 a 0,60 % HDP v roce 2006."

Struktura udaju IS VaV 2004

    Po projednani navrhu uprav dodavatelskych datovych struktur pro rok 2004 se zainteresovanymi resorty schvalila Rada strukturu dat Informacniho systemu vyzkumu a vyvoje pro rok 2004.

Vyzkum a vyvoj pro potreby regionu

    Rada jednala o problematice vyzkumu a vyvoje pro potreby regionu. Aktivita v teto veci se na Ministerstvu pro mistni rozvoj i na regionech, krome kraje Moravskoslezskeho, rozbiha velmi pomalu. Predstavitele Moravskoslezskeho kraje projevili zajem o spolupraci s Radou pri reseni problematiky vyzkumu a vyvoje v tomto kraji. Byla tam ustavena komise pro vyzkum a vyvoj a vzdelavani. Jednim z jejich clenu je clen Rady. Namestkyne hejtmana kraje Moravskoslezskeho zaslala predsedovi Rady dr. Maresovi "Rezoluci rady kraje" tykajici se vyssi podpory vzdelavani, vyzkumu a vyvoje v tomto regionu.

Hodnoceni vyzkumu a vyvoje

    Rada projednavala problematiku hodnoceni vyzkumu a vyvoje - hodnoceni projektu, programu, vyzkumnych zameru a organizaci vyzkumu a vyvoje, dale problematikou celkoveho hodnoceni vyzkumu a vyvoje podporovaneho z verejnych prostredku a hodnoceni Narodni politiky vyzkumu a vyvoje. Rada ustavi pro tento ukol novou pracovni skupinu.

Dalsi vyznamne projednavane body

    Rada se dale mj. zabyvala stavem pripravy zakona o verejnych vyzkumnych institucich, Narodni politiky vyzkumu a vyvoje Ceske republiky, Narodniho programu vyzkumu II, Analyzy vyzkumu a vyvoje v Ceske republice, problematikou dlouhodobych zakladnich smeru a proporci rozvoje vyzkumu a vyvoje, otazkami souvisejicimi s Lisabonskym procesem a navrhem casti "vyzkum a vyvoj" pro tzv. "Cardiffskou zpravu", o kterou pozadalo Ministerstvo financi.

Sdílejte na: