Členové Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů


prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (předseda)

prof. Ing. Michael Šebek, CSc. (místopředseda)

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

RNDr. Miloslav Frýzek

prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.

doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.

prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.

prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

Ing. Karel Vejražka, Ph.D.

 

 


Sdílejte na: