Členové Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů

prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. (předseda)

 

Matěj Bajgar, Dphil. 

RNDr. Miloslav Frýzek

prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. 

prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.

doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.

prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Ing. Karel Vejražka, Ph.D.

doc. RNDr. PhDr. Hana Voňková, Ph.D et Ph.D.

 

Sdílejte na: