Hodnocení VaV a jeho výsledků 2005 – hodnocení poskytovatelů

 
Datový zdroj:CEP, CEZ, RIV 2005                                    
Stavy: CEP, CEZ, RIV 6. 9. 2005                                      
Finanční položky v tis. Kč.
 
 
 
 
 
 
 
Komentář
 
V tabulce č. 4 jsou za jednotlivé poskytovatele sumarizovány údaje o všech ukončených nebo zastavených projektech a výzkumných záměrech a jejich výsledcích uvedených v RIV, které patří do hodnoceného období. 
Za daného poskytovatele jsou sumarizovány všechny ukončené nebo zastavené projekty a výzkumné záměry, které patří do hodnoceného období bez ohledu na dodání výsledku do RIV.
V případě výsledků navazujících na více projektů resp. výzkumných záměrů, z nichž některý nespadá do hodnocených projektů a výzkumných záměrů (např. příjemcem je fyzická osoba, fyzická osoba s IČO, rok ukončení projektu není ze sledovaného období 2000-2004), je započítána poměrná část výsledků připadající na hodnocený projekt resp. výzkumný záměr.

Sdílejte na: