Výsledky 3. etapy hodnocení

Výsledky 3. etapy, které jsou oficiálními výsledky hodnocení VaV

Oficiální výsledky hodnocení byly schváleny  Radou pro výzkum a vývoj na jejím 209. zasedání dne 13. 1. 2006 a jsou shrnuty ve Zprávě o výsledcích Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2005.Hodnocení výsledků podle institucí - příjemců dle velikosti výdajů ze státního rozpočtu na projekty a výzkumné záměry s rokem ukončení 2000 až 2004 je shrnuto v tabulce č.3

 

 

Sdílejte na:

Přílohy