Aktuality

Kompletní výsledky M1 a M2

Kompletní výsledky M1 a M2

Na aktuálních stránkách IS VaVaI byly zveřejněny kompletní zprávy z hodnocení na národní úrovni, které probíhá jednotně pro celý systém...

Dva roky hodnocení podle Metodiky 2017+

Dva roky hodnocení podle Metodiky 2017+

Hodnocení...podle Metodiky 2017+ (M17+) přináší...plastický obrázek o silných a slabých stránkách vědních oborů ČR...v porovnání se světovým standardem...