M17+ Uživatelská příručka pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI
M17+ Uživatelská příručka pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI

Souhrnná uživatelská příručka je určena pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory výzkumu, vývoje a inovací. 
Příručka přehledně seznamuje s postupy hodnocení výsledků dle Metodiky 2017+.

Materiál je výstupem pracovní skupiny při KHV (Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů VaVaI). Rada pro výzkum, vývoj a inovace materiál schválila na svém 367. zasedání dne 30. dubna 2021.

Dokument je ke stažení zde:

M17+ Uživatelská příručka pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI