Výzva k podávání návrhů kandidátů na členku / člena předsednictva a předsedkyni / předsedu Grantové agentury České republiky
Výzva k podávání návrhů kandidátů na členku / člena předsednictva a předsedkyni / předsedu Grantové agentury České republiky

Předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na  členku / člena předsednictva a předsedkyni / předsedu Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“).

Podle § 36 odst. 3 a 5 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je předsednictvo GA ČR výkonným orgánem GA ČR. Má 5 členů včetně předsedy, které jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“).

Celý text výzvy najdete ZDE.