Výzva k opravě a doplnění údajů v RIV a WoS. Výzva k zavedení ORCID hlášení výzkumníků

Při tvorbě bibliometrických zpráv, při kontrole a propojování dat, byla shledána řada nekonzistencí v datech uvedených v IS VaVaI (RIV) i v datech WoS, resp. SCOPUS. Je proto zapotřebí provést ze strany výzkumných organizací kontrolu, konsolidaci a opravy evidovaných výsledků ve všech zpracovávaných databázích, aby bylo možné v dalších kumulativních analýzách data doplnit a bibliometrické závěry dále zpřesňovat. 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 361. zasedání dne 30. října 2020 požádala výzkumné organizace, aby provedly opravu a doplnění údajů v databázích RIV a Web of Science.

ORCID (a ResearcherID) jsou trvalé jedinečné digitální identifikátory, které pomáhají sdružit autora a výsledky jeho práce. ORCID (Open Researcher and Contributor ID) je webový profil, který jednoznačně identifikuje osobu a propojuje ji s hlavními aspekty kariéry (studium, zaměstnání, projekty, publikace a další).  Identifikátor ResearcherID je součást platformy Web of Science, proto je  ve zvýšené míře užitečný pro obory a autory, kteří publikují ve zdrojích indexovaných na Web of Science. Z důvodu korektnosti hodnocení a za účelem dalšího zpřesnění bibliometrických analýz v rámci Modulu 2 Rada žádá výzkumné organizace, aby zavedly ORCID (ResearcherID) hlášení výzkumníků. Databáze RIV umožňuje v současné době tyto údaje evidovat, pole bude povinné pro bibliometrizovatelné výsledky s rokem uplatnění 2020 a dále.

 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 361. zasedání dne 30. října 2020 z důvodu korektnosti hodnocení a za účelem dalšího zpřesnění bibliometrických analýz  v rámci Modulu 2 požádala výzkumné organizace, aby zavedly ORCID (ResearcherID) hlášení výzkumníků.

V souvislosti s požadavkem na zpřesnění bibliometrických analýz (viz výzvy schválené na 361. zasedání Rady dne 30. října 2020)  informujeme, že společnost Clarivate Analytics sjednotila Organization Enhanced Name pro ty výzkumné organizace, které vstupují do hodnocení na národní úrovni podle M17+ a dosud Organization-Enhanced neměly. Celkový počet VO s Org_Enh byl rozšířen ze 126 výzkumných organizací na 187.

 

Texty obou výzev spolu s návody a seznamem výzkumných organizací, které vstupují do hodnocení na národní úrovni (vč. Organization Enhanced Names) jsou ZVEŘEJNĚNY ZDE