Knihovna vážící dvě tuny míří z Jeruzaléma do depozitáře v Jenštejně

Velkorysý dar 3 000 titulů věnovaných problematice Jeruzaléma si ve středu 14. října přebírá Ústav dějin umění Akademie věd ČR. Mimořádnou knižní sbírku věnovala ústavu Bianca Kühnel z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě na základě spolupráce s Klárou Benešovskou z oddělení umění středověku. Obě badatelky se celou svoji akademickou kariéru věnují období středověku.

„Bianca Kühnel se na mne obrátila v roce 2015, když si přečetla můj článek o Mons Sion v Praze. Přijela v létě do Prahy a od té doby jsme ve styku, což se zúročilo jak v nabídce darovat ústavu knihovnu, která vznikla v rámci jejího projektu SPECTRUM, tak při řešení grantového projektu GA ČR Jeruzalém a jeho odraz v kultuře středověkých českých zemí,“ říká Klára Benešovská z Ústavu dějin umění AV ČR (ÚDU).

Knihovna urazila z Jeruzaléma dlouhou cestu – zabalena do 165 krabic putovala lodí z přístavu Ašdod do Hamburku, následně vlakem a silniční dopravou až do depozitáře knihovny AV ČR v Jenštejně, kde našla své místo s pomocí Magdalény Veckové, ředitelky Knihovny AV ČR.

K úspěšnému zorganizování převozu knih přispěl, díky podpoře předsedkyně AV ČR profesorky Evy Zažímalové, velvyslanec České republiky v Izraeli, Martin Stropnický. Pověřil tímto úkolem Delanu Mikolášovou, vědeckou diplomatku v Tel Avivu, bez níž by akademické pracoviště v Praze jen s obtížemi překonávalo vzdálenost, která obě země dělí. "Jako diplomat se setkávám s různými situacemi. S takto mimořádným úkolem jsem se však dosud nepotýkala. Hovoříme totiž o přesunu cenné historické knihovny o více než 3000 svazcích a váze více než dvě tuny,“ zdůrazňuje Delana Mikolášová.


Všechny publikace z daru pro knižní fond Ústavu dějin umění AV ČR nesou ex libris se jménem Biancy Kühnel a jejího manžela Gustava Kühnela. Zdroj: Ústav dějin umění AV ČR 


Dar ponese jméno The Jerusalem Library

Kdyby se všechny knihy poskládaly vedle sebe, dosáhla by tato řada podle vědecké diplomatky Delany Mikolášové délky 100 metrů. „Tohoto "drobečka" jsme přesouvali z Jeruzaléma do Prahy, tedy na vzdálenost větší než 3 600 km. To vše v situaci, kdy se Izrael připravoval na uzavření celé země kvůli pandemii COVID-19. Malým zázrakem je, že symbolicky v předvečer židovského svátku nového roku Roš ha-šana knihovna úspěšně vyrazila z přístavu Ašdod na svou cestu. Den poté Izrael vyhlásil celonárodní "lockdown", omezil provoz přístavů i letišť a vydal zákaz pohybovat se dále než 1 km od domu. Měli jsme tedy skutečně štěstí! Těší mě, že jsem v úzké spolupráci s Taťánou Petrasovou mohla napomoci tomu, aby knihovna profesorky Kühnel dorazila v pořádku do ÚDU AV ČR,“ shrnuje své zkušenosti Delana Mikolášová.

Po oficiálním předání zásilky knih do depozitáře v Jenštejně se sbírky ujme knihovna ÚDU. Zde byl tým katalogizátorů rozšířen o hebraisty tak, aby v co nejrychlejším možném termínu byly knihy k dispozici všem badatelům, především řešitelskému týmu projektu GAČR Jeruzalém a jeho odraz v kultuře středověkých českých zemí. Tento projekt přímo reaguje na nedávno ukončený projekt SPECTRUM: Visual Translations of Jerusalem, vedený Biancou Kühnel a financovaný Evropskou radou pro výzkum. 

Časová koordinace zpracování a katalogizace reflektuje termín workshopu grantu v únoru 2021, kdy bude zkatalogizovaný knižní dar, na přání Biancy Kühnel pojmenovaný The Jerusalem Library, představen publiku. „Náš projekt otevírá další témata, která budou moci být zpracovávána díky knihovně v následujících letech,“ doplňuje Lenka Panušková, hlavní řešitelka českého projektu.

The Jerusalem Library je zaměřená především na literaturu o Jeruzalémě jako centru středověkého univerza a na jeho reflexi nejen v kontextu středověkého křesťanství.

Jsou zde shromážděné také cenné publikace, v nichž jsou Jeruzalém a jeho topografie nahlíženy z hlediska pozdně-antické a středověké židovské i muslimské kultury. Větší část knihovny byla vytvořena v rámci již zmíněného projektu Spectrum a obsahuje kolem 3000 knih, periodik, separátů a disertačních prací. Knihy jsou převážně z druhé poloviny 20. století, i když nejstarší kniha pochází z roku 1889. Publikace jsou především v anglickém a německém jazyce, ale najdeme zde tituly ve francouzštině, italštině, ruštině a také hebrejštině. Do knih je vlepeno ex libris se jménem Biancy Kühnel a jejího manžela Gustava Kühnela. „Jde o cenné doplnění knihovního fondu ÚDU, většinu publikací nenajdeme v jiných knihovnách v ČR,“ říká o získané knižní sbírce vedoucí knihovny ÚDU Sabina Adamczyková.

Akademická spolupráce mezi Českou republikou a Izraelem bude pokračovat i nadále. V únoru 2021 pořádá Akademie věd ČR již druhou společnou konferenci s Izraelskou akademií přírodních a humanitních věd (Israel Academy of Sciences and Humanities) na téma Law between State and History. Hlavním organizátorem bude Ústav státu a práva Akademie věd ČR.

 

 

Více informací:  PhDr. Taťána Petrasová, CSc., Ústav dějin umění AV ČR, oddělení umění 19. – 21. století, petrasova@udu.cas.cz

 

Zdroj: Akademie věd ČR | 13. 10. 2020