Výzva k podávání návrhů kandidátů na členky/členy výzkumné rady Technologické agentury České republiky za resorty a akademickou sféru
Výzva k podávání návrhů kandidátů na členky/členy výzkumné rady Technologické agentury České republiky za resorty a akademickou sféru

Předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 2 členky/členy výzkumné rady Technologické agentury České republiky (dále jen „VR TA ČR“).

Podle § 36a odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je VR TA ČR koncepčním orgánem TA ČR. Má 12 členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Celý text výzvy najdete ZDE.