Konference: Věda a výzkum v boji s pandemií (15. 7. 2020)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), Akademií věd ČR a Českou konferencí rektorů pořádá 15. července 2020 v prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR konferenci Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19 s podtitulem „Výzkumná infrastruktura jako součást kritické infrastruktury státu".

Účelem konferenčního setkání je za přítomnosti vrcholných představitelů vlády ČR prezentovat význam výzkumné infrastruktury a sektorů vědy a výzkumu obecně v boji se zdravotními a socioekonomickými dopady pandemie nového druhu koronaviru SARS-CoV-2 a jím způsobovaného onemocnění Covid-19.

V dopolední části konference bude představena role výzkumné infrastruktury, jež zapojením své znalostní expertízy a technologických kapacit do vývoje nástrojů diagnostiky, vakcín a léčiv, jakož i do dalších oblastí krizového managementu pandemie potvrdila, že je jednou z klíčových složek kritické infrastruktury státu. V odpolední části bude prezentace vybraných aplikací vyvinutých českými výzkumnými institucemi za účelem zmírnění dopadů pandemie na každodenní život.

Bezplatná účast bude možná i virtuální formou.

Program konferencehttps://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/wp-content/uploads/2020/06/Program_cz-1.pdf

konference covid

Konference bude probíhat v českém jazyce bez tlumočení. Kompletní videozáznam konference bude k dispozici v české a anglické verzi.

Kapacita auditoria bude snížena z důvodu epidemiologických opatření. Registrace na konferenci je již v současnosti ukončena. Nicméně všichni zájemci se budou moci konference zúčastnit virtuální formou prostřednictvím webového rozhraní https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/sciencefightsthepandemic/webstream/.

Jakékoliv dotazy týkající se účasti na konferenci a/nebo konferenčního programu prosím směřujte na adresu sciencefightsthepandemic@msmt.cz.

 

Zdroj: Vědavýzkum.cz, MŠMT, CESNET | 13. 7. 2020