Souhrnné zprávy pro vysoké školy dle Metodiky 2017+
Souhrnné zprávy pro vysoké školy dle Metodiky 2017+

Pro účely hodnocení v segmentu vysokých škol jsou na webu IS VaVaI zveřejněny souhrnné zprávy pro výzkumné organizace po dvou letech implementace Metodiky 2017+, a to v české a anglické jazykové mutaci:

https://www.rvvi.cz/novinky/recapitulative-reports

Podklady budou využity mezinárodními evaluačními panely. Souhrnná zpráva pro výzkumnou organizaci obsahuje přehled výstupů z hodnocení v Modulech M1 a M2 a komentář Odborných panelů.

V případě výzkumných institucí, pro které nemají realizované výstupy na národní úrovni dostatečnou relevanci (funkčnost bibliometrie ve sledovaných oborech, výsledky hodnocené podle společenské relevance i přínosu k poznání, statisticky významný počet výsledků), nemohly být výstupy z daného modulu nebo komentář Odborných panelů zpracovány.