Z TISKU: Hodnocení výzkumu už nebude záležet jen na výsledcích

Výše podpory z veřejných peněz pro české výzkumné organizace už nebude záležet pouze na počtu vědeckých výsledků, ale i na jejich kvalitě. Změnu přináší vládní novela o podpoře výzkumu, kterou dnes (12. února 2020, pozn. red.) podepsal prezident Miloš Zeman. ČTK to oznámil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. 

Hodnocení má nově zohlednit postoj odborné veřejnosti, světové trendy a ukazatele, které jsou spojeny s kvalitou výzkumné organizace. Normu připravila vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace, podle níž jsou dosavadní pravidla nedostatečná. Poskytovatelé podpory například nemohou dostatečně rozhodovat o rozvoji jimi zřizovaných či financovaných výzkumných organizací.

Nynější hodnocení je podle rady založeno jen na hodnocení výsledků, nikoli na hodnocení celkového fungování organizace. Výše podpory je pevně stanovená jako podíl dosažených výsledků na výsledcích všech výzkumných organizací. Podle předkladatelů tak jeden vědecky hodnotný výsledek měl často nižší finanční efekt než několik méně kvalitních.

Nová pravidla proto podle rady stanoví základní požadavky - ukládají povinnost provádět hodnocení či určit osobu, která bude zodpovědná za přípravu metodiky hodnocení. Hodnocení pak bude ponecháno na samotné metodice. Novela je legislativním podkladem k novému systému hodnocení vědy, který je v Česku zaváděn postupně od roku 2017.

Novela, která nabude účinnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů, doplňuje Informační systém výzkumu, vývoje a inovací o komplexnější sledování výsledků velkých výzkumných infrastruktur. Dosud se v něm shromažďují jen údaje o výsledcích dosažených přímo infrastrukturami, ne však uživatelů, kterým výzkumné infrastruktury slouží na principu otevřeného přístupu.

 

Zdroj: ČTK | 12. 2. 2020