Botanik Větvička je čerstvým laureátem Ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Cena předsedy RVVI je už čtvrtým rokem udělována význačným osobnostem za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a  inovací. V roce letošním toto ocenění získal Václav Větvička. Ocenění předal vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Slavnostní událost proběhla ve středu 30. října 2019 v Hrzánském paláci za účasti předních zástupců akademické obce v čele s předsedkyní Akademie věd Evou Zažímalovou, hosty z vedení Univerzity Karlovy, Ministerstva zemědělství, Botanického ústavu AV ČR a dalšími.

Ocenění je udělováno jedenkrát ročně vědeckým pracovníkům, ale také novinářům, učitelům, podnikatelům, cestovatelům a průkopníkům, kteří popularizují poznání, publikují k tématům vědy a techniky a předávají své poznatky o vědeckých výsledcích nejširší veřejnosti. 


Držitelem Ceny se v roce 2019 stal
 neúnavný propagátor v oboru botaniky dobře známý veřejnosti z televizních i rozhlasových relací, dendrolog Václav Větvička, který se věnuje popularizaci vědy systematicky od 80. let 20. století. Václav Větvička byl dlouhá léta ředitelem Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Na Slupi. Na Přírodovědecké fakultě také vyučoval. Je autorem vskutku početné řady odborných a popularizačních publikací. Inicioval a v roce 2000 vyhlásil spolu s Hanou Hegerovou 20. říjen za Den stromů a dřeva, který je dnes slaven ve více než 40 zemích. V současnosti pečuje o zámecký park ve Štiříně a je odborným garantem Hamzova parku a arboreta v Luži-Košumberku.

S Cenou je spojeno také finanční ocenění v aktuální výši 350 tisíc korun.

Vicepremiér Havlíček v pozici místopředsedy RVVI ve své řeči zdůraznil, že volba Rady vlády udělit ocenění panu Větvičkovi byla naprosto na místě. „Bylo pro mne dnes mimořádnou ctí, že jsem mohl s dávkou respektu a velké pokory předat Cenu odborníku a publicistovi, který celý svůj život zasvětil oboru, jemuž bezmezně věřil, a který udělal velký kus práce pro jeho zviditelnění. A to cestou srozumitelnou laikům i dětem. Jeho dílo je dnes v desítkách publikací po celém světě. Publikace Stromy a keře byla desetkrát vydána jenom ve Francii. Stal se tváří České televize a Rozhlasu v řadě dnes už legendárních pořadů jakými jsou Dobrá jitra, Meteor, receptáře a podobně,“ sdělil Karel Havlíček.

 

Zdroj: tiskové sdělení RVVI | 31. 10. 2019