doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

Fotografie

místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vystudoval stavební fakultu ČVUT, doktorské studium dokončil na podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze, kde se rovněž na fakultě financí a účetnictví habilitoval na docenta. Manažerská studia absolvoval na PIBS při Manchester Metropolitan University. 

Životopis