prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Fotografie

1. místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Petr Dvořák je profesorem molekulární biologie a genetiky Masarykovy university. Po doktorátu, který složil na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, působil na dlouhodobých pobytech v zahraničí, nejprve v Ústavu fyzikálního a chemického výzkumu (RIKEN) v Japonsku a poté v Laboratoři vývojové biologie Národního ústavu zemědělského výzkumu ve Francii. V současné době je přednostou Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Současně působí jako prorektor univerzity pro výzkum. Petr Dvořák se dlouhodobě věnuje biologii kmenových buněk. Od roku 2003, kdy jeho tým jako třetí na světě derivoval lidské pluripotentní kmenové buňky, je také zapojen v řešení legislativních a etických otázek výzkumu kmenových buněk. Ve svém výzkumu se zabývá signálními drahami růstových faktorů na modelu lidských pluripotentních kmenových buněk a několika specifickými tématy souvisejícími s diferenciací, genomickou stabilitou, vývojem léčiv a modelováním genetických onemocnění pomocí kmenových buněk. Petr Dvořák dosud publikoval více než 60 velmi citovaných originálních vědeckých a několik souhrnných prací z oblasti biologie a použití kmenových buněk. Během své vědecké kariéry úspěšně řešil, většinou jako hlavní řešitel nebo koordinátor konsorcií, mnoho národních a zahraničních grantů zaměřených na vývoj molekulárních nástrojů pro biomedicínské aplikace kmenových buněk nebo na související organizační, legislativní a etické výzvy.