Archiv informací se vztahem k IS VaV

 Na této stránce naleznete arhiv informací, které se vztahují ke změnám a dalším souvislostem o informačním systému výzkumu a vývoje.


 

Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji

Dne 30. 6. 2004 byla Úřadem vlády ČR jako poskytovatelem vyhlášena veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji podle § 17 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) na programové projekty programu ”Informační systém výzkumu a vývoje” schváleného usnesením vlády č. 376 ze dne 21. 4. 2004. 


 

Změny pojmů v IS VaV od roku 2002

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, došlo ke změnám některých pojmů používaných v rámci IS VaV.


 

Historické informace pro dodavatele dat do IS VaV

Zde jsou uvedeny odkazy na historické informace pro dodavatele dat v členění na jednotlivé datové oblasti:

Sdílejte na: