Vyzva (3 + 3) otazky o vede, vyzkumu a vyvoji

 


     V soucasne dobe vrcholi priprava "Narodni politiky vyzkumu a vyvoje Ceske republiky". Tento dokument by mel mimo jine odpovedne identifikovat klicove smery a podminky budouciho rozvoje vedy, vyzkumu a vyvoje v nasi zemi. Ukazuje se ovsem, ze se dosud nepodarilo oslovit vsechny, kteri by mohli a meli formulovat sve predstavy o budoucnosti teto oblasti. Jednim z duvodu je rozsah dosud zpracovanych podkladu, se kterymi se verejnost muze seznamit na www strance Rady vlady pro vyzkum a vyvoj (www.vlada.cz) (Pozn. spravce WWW serveru: Stranky RVV byly premisteny na adresu http://www.vyzkum.cz) nebo MSMT(www.msmt.cz).

     Proto se nyni obracim primo na verejnost, na jednotlive vedce, vyzkumniky a vyvojove pracovniky s navrhem, aby se pokusili strucne charakterizovat tri nejdulezitejsi prekazky ci problemy a tri nejslibnejsi rozvojove prilezitosti ceske vedy, vyzkumu a vyvoje v budoucich letech.

     Sve namety zasilejte mailem na adresu rvv@vlada.cz nebo i pisemne na adresu RVV (3+3), Urad vlady, nabr. E. Benese 4, 118 01 Praha 1.

Doc. Ing. Pavel Mertlik, CSc., v.r.
mistopredseda vlady a
predseda Rady vlady pro vyzkum a vyvoj

Sdílejte na: