Členové Komise pro problematiku klimatu

prof. MUDr. Jan  Lata, CSc. (předseda)

Mgr. Alexander , Ph.D. (místopředseda)

 

Ing. Daniel Beneš, MBA

Mgr. Romana Beranová, Ph.D.

prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Ing. Soňa Jonášová

PhDr. Anna Kárníková, MSc.

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA

Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D.

Ing. Martin Sedlák

Mgr. Petr Holub

Ing. Martin Hrdlička, Ph.D.

prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

 

 

Mgr. Filip Hájek (stálý host)

Sdílejte na: