Usnesení k jednotlivým bodům programu 335. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. dubna 2018

Informace budou doplněny po zasedání Rady.

Sdílejte na: