Zápis z 335. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 27. dubna 2018

Informace budou doplněny po zasedání Rady.

Sdílejte na: