Přehled termínů pro předávání údajů do IS VaVaI

Přehled termínů předávání údajů do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, uvádí pro daný rok závazné termíny pro poskytovatele, tak jak jsou stanoveny zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), případně Nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, vývoje a inovací.


Upozorňujeme, že uvedený přehled termínů je platný pro poskytovatele, pro příjemce jsou závazné termíny stanoveny v příslušných uzavřených smlouvách nebo vydaných rozhodnutích, v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. n) zákona.

Sdílejte na:

Přílohy