Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2016

Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2016 bude uveřejněna po jejím schválení Radou pro výzkum a vývoj ke konci roku 2017.  

Sdílejte na: