Členové Rady a jejich zastoupení v jiných orgánech v roce 2016

Zástupci Rady v Monitorovacím výboru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – OP VK (MŠMT) - četnost jednání 2x do roka

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

zástupce: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Zástupci Rady v Monitorovacím výboru OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – OP VVV (MŠMT) - četnost jednání 2x do roka

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

Člen Plánovací komise OP VVV za Úřad vlády ČR - Rada pro výzkum, vývoj a inovace.

PhDr. Pavel Baran, CSc.

Zástupci Rady v Monitorovacím výboru Operačního programu Praha – pól růstu (MV OP PPR)

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

zástupce: doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.

Zástupce Rady v Monitorovacím výboru Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - OP PIK (MPO)

 


Zástupci Rady v pracovní skupině OECD (MZV)

PhDr. Pavel Baran, CSc.

Zástupce Rady v resortní koordinační skupině v odboru mezinárodní spolupráce ve VaV (MŠMT)

doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.

Zástupci Rady v Resortní koordinační skupině pro EU (MMR)

Ing. Jan Marek, CSc. (Odbor RVVI)

Zástupce Rady v Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR (MPO) - četnost jednání 3x do roka

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA

Zástupce Rady v Radě Národního úložiště šedé literatury - četnost jednání 1x do roka

PhDr. Pavel Baran, CSc.

Zástupce Rady v Poradní komisi pro bezpečnostní výzkum (MV)

 

Zástupce Rady v Koordinačním výboru ELI (MŠMT)

 

Členka Rady pro velké infrastruktury pro VaVaI (MŠMT)

prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.

Zástupce Rady v technologické platformě Udržitelná energetika

doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.

Sdílejte na: