Členové Rady a jejich zastoupení v jiných orgánech v roce 2019

Zástupci Rady v Monitorovacím výboru OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – OP VVV (MŠMT) - četnost jednání 2x do roka

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

Zástupce Rady v Plánovací komisi OP VVV

PhDr. Pavel Baran, CSc.

Zástupci Rady v Monitorovacím výboru Operačního programu Praha – pól růstu (MV OP PPR)

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

zástupce: doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.

Zástupce Rady v Monitorovacím výboru Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - OP PIK (MPO)

Ing. Jan Marek, CSc. (ředitel Odboru RVVI)


Zástupce Rady v Platformě pro přípravu operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021-2027           PhDr. Pavel Baran, CSc.

Platformy pro plánování výzev OP PIK

          prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c.

Zástupci Rady v pracovní skupině OECD (MZV)

PhDr. Pavel Baran, CSc.

Zástupce Rady v resortní koordinační skupině v odboru mezinárodní spolupráce ve VaV (MŠMT)

doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.

Zástupci Rady v Resortní koordinační skupině pro EU (MMR)

Ing. Jan Marek, CSc. (ředitel Odboru RVVI)

Zástupce Rady v Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR (MPO) - četnost jednání 3x do roka

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA

Zástupce Rady v Radě Národního úložiště šedé literatury - četnost jednání 1x do roka

PhDr. Pavel Baran, CSc.

Zástupce Rady v Pracovní skupině č. 6 pro strategii výzkumu, vývoje a inovace v oblasti energetiky a surovin           prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dr.h.c.

Zástupce Rady v Poradní komisi pro bezpečnostní výzkum (MV)

doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.

Zástupce Rady v Koordinačním výboru ELI (MŠMT)

PhDr. Pavel Baran, CSc.

Zástupci Rady v Radě pro velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (MŠMT)

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Zástupce Rady v technologické platformě Udržitelná energetika

doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.

Zástupce Rady ve Výboru Rámcového projektu k implementaci podpory, kterou ESA poskytne aktivitám týkajícím se vesmíru v ČR           Ing. Jan Marek, CSc. (ředitel Odboru RVVI)
 Zástupce Rady v Řídícím výboru RIS3           PhDr. Pavel Baran, CSc.

Sdílejte na: