Národní program výzkumu

 

Vláda na návrh MŠMT a RVV svým usnesením ze dne 28. dubna 2003 č. 417 schválila Národní program výzkumu (NPV). Součástí materiálu pro jednání vlády byly i odůvodnění návrhu v předkládací zprávě a přílohy - podrobný popis zaměření NPV, Vzorový statut a jednací řád rady NPV, Návrh systému řízení NPV a Formuláře pro hodnocení návrhů projektů a jejich výsledků.

    Příloha 1 Návrh národního programu výzkumu ( .pdf 484kB)
    Příloha 2 Vzorový statut a jednací řád Rady národního prgramu výzkumu ( .pdf 106kB)
    Příloha 4 Formuláře hodnocení návrhů resp. výsledků projektů ( .pdf 141kB)

Historie

Národní program orientovaného výzkumu a vývoje

  • Národní program orientovaného výzkumu a vývoje

Vláda svým usnesením ze dne 22. května 2002 č. 517 vzala na vědomí návrh Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje (NPO VaV) a uložila MŠMT ve spolupráci s Radou a dalšími orgány předložit do 31. prosince 2002 návrh Národního programu výzkumu, vycházející po věcné stránce z NPO VaV a po právní stránce ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.

  1. Příloha (8) - Struktura a systém řízení Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje(dokument Word 588kB)
  2. Příloha (9) - Vzorový statut a jednací řád Rady Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje(dokument Word 117kB)
  3. Příloha (10) - Návrh vzorové smlouvy o poskytnutí podpory programového projektu(dokument Word 226kB)

Sdílejte na:

Přílohy