Korespondence RVVI s MF

I. Místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a invoace PhDr. M. Kopicová požádala svým dopisem ze dne 6. listopadu 2009 ministra financí o zodpovězení dotazů klíčových pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2011. Ministr financí ing. Janota zaslal své stanovisko dne 7. prosince 2009.

Sdílejte na:

Přílohy