Prohlášení předsednictva Rady pro výzkum, vývoj a inovace k Akademickému sněmu Akademie věd ČR konanému dne 30. 6. 2009

 

Předsednictvo Rady pro výzkum, vývoj a inovace nesouhlasí s usnesením a s prohlášením mimořádného sněmu Akademie věd ČR konaného dne 30. 6. 2009 a k tomu vydává následující tiskovou zprávu a zveřejňuje vystoupení 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace PhDr. M. Kopicové na tomto sněmu.

Sdílejte na:

Přílohy