Cena předsedy Rady pro výzkum a vývoj

 

Cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dříve "Cena předsedy Rady pro výzkum a vývoj") je oceněním za propagaci či popularizaci výzkumu, vývoje a nově i inovací a uděluje se za životní dílo v oblasti rozvoje výzkumu, vývoje a inovací včetně jejich propagace či popularizace. Ocenění lze udělit jedenkrát za rok v oblasti výzkumu, vývoje a inovací fyzické osobě, která je výzkumným pracovníkem a je spojeno s finančním oceněním. 

O udělení ocenění propagace či popularizace výzkumu, vývoje a inovací rozhoduje vláda České republiky na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovací.

Cena bude udělována rovněž v rámci projektu Česká hlava za životní dílo osobnosti v oblasti rozvoje výzkumu, vývoje a inovací včetně jeho propagace či popularizace, která se kromě kvalitní vědecké činnosti výrazně prosadila také péčí o organizování výzkumu, vývoje a inovací.

Cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace se uděluje na základě podmínek schválených vládou (usnesením vlády ze dne 29. října 2007 č. 1214, které bylo nahrazeno usnesením vlády ze dne 29. září 2009 č. 1233).

 


2008 - Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Cenu předal prof. Höschlovi předseda vlády a předseda Rady pro výzkum a vývoj Ing. Mirek Topolánek

Poprvé v roce 2008 byla v rámci projektu Česká hlava udělena Cena předsedy Rady pro výzkum a vývoj. Vznikla z iniciativy předsedy vlády a předsedy Rady pro výzkum a vývoj Ing. Mirka Topolánka. Podle statutu ceny musí být její nositel nejen významným výzkumným pracovníkem, ale také popularizátorem oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací. Prvním nositelem této ceny se stal Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. podle usnesení vlády ze dne 20. října 2008 č. 1307.

Cenu předal prof. Höschlovi předseda vlády a předseda Rady pro výzkum a vývoj Ing. Mirek Topolánek na slavnostním galavečeru 18. listopadu 2008 v aule Vysoké školy ekonomické v Praze.

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. představuje nejvýznačnějšího propagátora vědy, výzkumu a inovací s důrazem na neurobehaviorální vědy a psychiatrii. Publikoval 18 knih, okolo 650 článků a statí v denním tisku, odvysílal 450 rozhlasových relací a 140 televizních vystoupení. Je zakladatelem a prvním badatelem vědního oboru psychoneuroendokrinologie v 70. letech minulého století v Československu. Podílí se na destigmatizaci oboru psychiatrie. Je prezidentem Asociace evropských psychiatrů a prezidentem Federace evropských lékařských akademií. Pracuje ve funkci přednosty psychiatrické kliniky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Sdílejte na: