Aktuality

Oznámení k Informačnímu systému VaVaI

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) je informační systém veřejné správy zajišťující shromažďování,...