Výsledky hodnocení po dvou letech implementace Metodiky 2017+
Výsledky hodnocení po dvou letech implementace Metodiky 2017+

Indikativní škálování výzkumných organizací bylo po dvou letech implementace Metodiky 2017+ po řádném schválení Radou pro výzkum, vývoj a inovace doplněno mezi ostatní výstupy hodnocení.

Kompletní výstupy z druhého roku hodnocení dle Metodiky 2017+:

 1. Indikativní škálování všech VO, jež jsou institucionálně financovány, výsledky tzv. tripartit https://bit.ly/2JMAEmD

 2. MODUL 1 – Hodnocení vybraných výsledků 
  Oborové zprávy https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/nebiblio
   
  Zprávy za VO https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/nebiblio

 3. MODUL 2 – Bibliometrické analýzy 
  Oborové zprávy https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/biblio-obory

  Zprávy za VO https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/biblio-vo


Kompletní výstupy z prvního roku hodnocení dle Metodiky 2017+:

 1. Indikativní škálování všech VO, jež jsou institucionálně financovány, výsledky tzv. tripartit https://bit.ly/2lSvU63

 2. MODUL 1 – Hodnocení vybraných výsledků 
  Oborové zprávy
  https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/nebiblio
  Zprávy za VO https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/nebiblio

 3. MODUL 2 – Bibliometrické analýzy 
  Oborové zprávy
  https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-obory 
  Zprávy za VO https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-vo

 

Shrnutí:

Na stránkách www.vyzkum.cz a www.rvvi.cz (IS VaVaI) jsou zveřejněné kompletní zprávy z hodnocení na národní úrovni, které probíhá jednotně pro celý systém výzkumu, vývoje a inovací. Jedná se o tři typy zpráv: indikativní škálování výzkumných organizací, jež jsou institucionálně financovány; hodnocení vybraných výsledků v MODULU 1 a bibliometrické analýzy v MODULU 2. Pro oba moduly vždy v členění podle výzkumných organizací a podle oborů (pro Modul 2 navíc opatřené detailními komentáři Odborných panelů).

Údaje jsou určeny výzkumným organizacím jako informační zdroj pro úroveň manažerského řízení. Přinášejí mj. informace o kvalitě jejich výzkumu ve srovnávacím kontextu jak na české úrovni, tak u výsledků Modulu 2 též v celosvětovém srovnání a vůči produkci v zemích EU15. Uveřejnění analyzovaných vstupních dat umožňuje provedení hlubších analýz na potřebnou míru detailu. Údaje jsou dále určeny poskytovatelům ke komplexnímu prostudování a posouzení. Výsledky hodnocení např. představují v souladu s Metodikou 2017+ jeden z podkladů pro financování dané VO.